CT-4059-11970
₺94,50 KDV Dahil
₺210,00 KDV Dahil
CT-4062G-11976
₺27,54 KDV Dahil
₺61,20 KDV Dahil
CT-4063-11977
₺30,78 KDV Dahil
₺68,40 KDV Dahil
CT-4066G-11980
₺25,92 KDV Dahil
₺57,60 KDV Dahil
CT-4071K-11983
₺9,45 KDV Dahil
₺21,00 KDV Dahil
CT-4071M-11984
₺9,45 KDV Dahil
₺21,00 KDV Dahil
CT-4071Y-11986
₺9,45 KDV Dahil
₺21,00 KDV Dahil
CT-4079B-11991
₺20,52 KDV Dahil
₺45,60 KDV Dahil
CT-4079G-11992
₺20,52 KDV Dahil
₺45,60 KDV Dahil
CT-4083G-11997
₺22,14 KDV Dahil
₺49,20 KDV Dahil
CT-4084G-11999
₺23,22 KDV Dahil
₺51,60 KDV Dahil
CT-4092G-12003
₺29,70 KDV Dahil
₺66,00 KDV Dahil
CT-4215B-12016
₺22,68 KDV Dahil
₺50,40 KDV Dahil
CT-4221B-12023
₺30,78 KDV Dahil
₺68,40 KDV Dahil
CT-4221G-12024
₺30,78 KDV Dahil
₺68,40 KDV Dahil
CT-4228B-12035
₺183,60 KDV Dahil
₺408,00 KDV Dahil
CT-4229B-12037
₺83,70 KDV Dahil
₺186,00 KDV Dahil
CT-4232B-12041
₺16,20 KDV Dahil
₺36,00 KDV Dahil
CT-4232G-12042
₺16,20 KDV Dahil
₺36,00 KDV Dahil
CT-4240G-12055
₺19,44 KDV Dahil
₺43,20 KDV Dahil
CT-4242B-12056
₺70,20 KDV Dahil
₺156,00 KDV Dahil
CT-4255B-12077
₺25,38 KDV Dahil
₺56,40 KDV Dahil
CT-4255G-12078
₺25,38 KDV Dahil
₺56,40 KDV Dahil
CT-4263B-12086
₺51,30 KDV Dahil
₺114,00 KDV Dahil
CT-4277B-12103
₺10,56 KDV Dahil
₺24,00 KDV Dahil
4240-12108
₺48,60 KDV Dahil
₺108,00 KDV Dahil
CT-4280-12109
₺27,54 KDV Dahil
₺61,20 KDV Dahil
CT-4281-12110
₺28,62 KDV Dahil
₺63,60 KDV Dahil
CT-4285-12113
₺40,50 KDV Dahil
₺90,00 KDV Dahil
CT-4286-12114
₺86,40 KDV Dahil
₺192,00 KDV Dahil
CT-4302-12122
₺86,40 KDV Dahil
₺192,00 KDV Dahil
CT-4313-12127
₺72,90 KDV Dahil
₺162,00 KDV Dahil
CT-4329B-12132
₺25,92 KDV Dahil
₺57,60 KDV Dahil
CT-4350-12136
₺43,20 KDV Dahil
₺96,00 KDV Dahil
CT-9263-12995
₺4,32 KDV Dahil
₺9,60 KDV Dahil
CT-4354G-16865
₺83,70 KDV Dahil
₺186,00 KDV Dahil
CT-4068G-16867
₺19,12 KDV Dahil
₺32,40 KDV Dahil
CT-4069G-15393
₺19,12 KDV Dahil
₺32,40 KDV Dahil
CT-4215B-5-17097
₺121,50 KDV Dahil
₺270,00 KDV Dahil
CT-4215B-10-17098
₺243,00 KDV Dahil
₺540,00 KDV Dahil
CT-4240G-5-17099
₺97,20 KDV Dahil
₺216,00 KDV Dahil
CT-4240G-10-17100
₺194,40 KDV Dahil
₺432,00 KDV Dahil
CT-4255B-5-17114
₺126,90 KDV Dahil
₺282,00 KDV Dahil
CT-4255B-10-17115
₺253,80 KDV Dahil
₺564,00 KDV Dahil
CT-4255B-15-17116
₺380,70 KDV Dahil
₺846,00 KDV Dahil
CT-4255B-20-17117
₺507,60 KDV Dahil
₺1.128,00 KDV Dahil
CT-4255G-5-17118
₺126,90 KDV Dahil
₺282,00 KDV Dahil
CT-4255G-10-17119
₺253,80 KDV Dahil
₺564,00 KDV Dahil
CT-4255G-15-17120
₺380,70 KDV Dahil
₺846,00 KDV Dahil
CT-4255G-20-17121
₺507,60 KDV Dahil
₺1.128,00 KDV Dahil
CT 4221B-5-17124
₺201,78 KDV Dahil
₺342,00 KDV Dahil
CT-4221B-10-17125
₺307,80 KDV Dahil
₺684,00 KDV Dahil
CT 4221B-15-17126
₺605,34 KDV Dahil
₺1.026,00 KDV Dahil
CT 4221B-20-17127
₺807,12 KDV Dahil
₺1.368,00 KDV Dahil
CT 4221G-5-17128
₺201,78 KDV Dahil
₺342,00 KDV Dahil
CT-4221G-10-17129
₺307,80 KDV Dahil
₺684,00 KDV Dahil
CT 4221G-15-17130
₺605,34 KDV Dahil
₺1.026,00 KDV Dahil
CT 4221G-20-17131
₺807,12 KDV Dahil
₺1.368,00 KDV Dahil
CT-2577-2-17287
₺367,20 KDV Dahil
₺816,00 KDV Dahil
CT-2577-3-17288
₺550,80 KDV Dahil
₺1.224,00 KDV Dahil
CT-2577-5-17289
₺918,00 KDV Dahil
₺2.040,00 KDV Dahil
CT-2578-2-17294
₺410,40 KDV Dahil
₺912,00 KDV Dahil
CT-4286-3-17310
₺259,20 KDV Dahil
₺576,00 KDV Dahil
CT-4286-5-17311
₺432,00 KDV Dahil
₺960,00 KDV Dahil
CT-4286-7-17312
₺604,80 KDV Dahil
₺1.344,00 KDV Dahil
CT-4286-10-17313
₺864,00 KDV Dahil
₺1.920,00 KDV Dahil
CT-4350-3-17336
₺129,60 KDV Dahil
₺288,00 KDV Dahil
CT-4350-5-17337
₺216,00 KDV Dahil
₺480,00 KDV Dahil
CT-4350-7-17338
₺302,40 KDV Dahil
₺672,00 KDV Dahil
CT-4350-10-17339
₺432,00 KDV Dahil
₺960,00 KDV Dahil
CT-4354G-3-18458
₺251,10 KDV Dahil
₺558,00 KDV Dahil
CT-4354G-5-18459
₺418,50 KDV Dahil
₺930,00 KDV Dahil
CT-4354G-7-18460
₺585,90 KDV Dahil
₺1.302,00 KDV Dahil
CT-4354G-10-18461
₺837,00 KDV Dahil
₺1.860,00 KDV Dahil
CT-4313-3-18470
₺218,70 KDV Dahil
₺486,00 KDV Dahil
CT-4313-5-18471
₺364,50 KDV Dahil
₺810,00 KDV Dahil
CT-4313-7-18472
₺510,30 KDV Dahil
₺1.134,00 KDV Dahil
CT-4313-10-18473
₺729,00 KDV Dahil
₺1.620,00 KDV Dahil
CT-4280-3-18502
₺82,62 KDV Dahil
₺183,60 KDV Dahil
CT-4280-5-18503
₺137,70 KDV Dahil
₺306,00 KDV Dahil
CT-4280-7-18504
₺192,78 KDV Dahil
₺428,40 KDV Dahil
CT-4280-10-18505
₺275,40 KDV Dahil
₺612,00 KDV Dahil
CT-4281-3-18506
₺85,86 KDV Dahil
₺190,80 KDV Dahil
CT-4281-5-18507
₺143,10 KDV Dahil
₺318,00 KDV Dahil
CT-4281-7-18508
₺200,34 KDV Dahil
₺445,20 KDV Dahil
CT-4281-10-18509
₺286,20 KDV Dahil
₺636,00 KDV Dahil
CT-4066-3-18510
₺77,76 KDV Dahil
₺172,80 KDV Dahil
CT-4066-5-18511
₺129,60 KDV Dahil
₺288,00 KDV Dahil
CT-4066-7-18512
₺181,44 KDV Dahil
₺403,20 KDV Dahil
CT-4066-10-18513
₺259,20 KDV Dahil
₺576,00 KDV Dahil
CT-4062-3-18514
₺82,62 KDV Dahil
₺183,60 KDV Dahil
CT-4062-5-18515
₺137,70 KDV Dahil
₺306,00 KDV Dahil
CT-4062-7-18516
₺192,78 KDV Dahil
₺428,40 KDV Dahil
CT-4062-10-18517
₺275,40 KDV Dahil
₺612,00 KDV Dahil
CT-4285-3-18574
₺121,50 KDV Dahil
₺270,00 KDV Dahil
CT-4285-5-18575
₺202,50 KDV Dahil
₺450,00 KDV Dahil
CT-4285-7-18576
₺283,50 KDV Dahil
₺630,00 KDV Dahil
CT-4285-10-18577
₺405,00 KDV Dahil
₺900,00 KDV Dahil
CT-4069-3-18582
₺116,11 KDV Dahil
₺196,80 KDV Dahil
CT-4069-5-18583
₺154,34 KDV Dahil
₺261,60 KDV Dahil
CT-4069-7-18584
₺194,70 KDV Dahil
₺330,00 KDV Dahil
CT-4069-10-18585
₺253,46 KDV Dahil
₺429,60 KDV Dahil
CT-4079G-3-18598
₺61,56 KDV Dahil
₺136,80 KDV Dahil
CT-4079G-5-18599
₺102,60 KDV Dahil
₺228,00 KDV Dahil
CT-4079G-7-18600
₺143,64 KDV Dahil
₺319,20 KDV Dahil
CT-4079G-10-18601
₺205,20 KDV Dahil
₺456,00 KDV Dahil
CT-4079B-3-18602
₺61,56 KDV Dahil
₺136,80 KDV Dahil
CT-4079B-5-18603
₺102,60 KDV Dahil
₺228,00 KDV Dahil
CT-4079B-7-18604
₺143,64 KDV Dahil
₺319,20 KDV Dahil
CT-4079B-10-18605
₺205,20 KDV Dahil
₺456,00 KDV Dahil
CT-4083G-3-18618
₺66,42 KDV Dahil
₺147,60 KDV Dahil
CT-4083G-5-18619
₺110,70 KDV Dahil
₺246,00 KDV Dahil
CT-4083G-7-18620
₺154,98 KDV Dahil
₺344,40 KDV Dahil
CT-4083G-10-18621
₺221,40 KDV Dahil
₺492,00 KDV Dahil
CT-4084G-3-18626
₺69,66 KDV Dahil
₺154,80 KDV Dahil
CT-4084G-5-18627
₺116,10 KDV Dahil
₺258,00 KDV Dahil
CT-4084G-7-18628
₺162,54 KDV Dahil
₺361,20 KDV Dahil
CT-4084G-10-18629
₺232,20 KDV Dahil
₺516,00 KDV Dahil
CT-4092G-3-18642
₺89,10 KDV Dahil
₺198,00 KDV Dahil
CT-4092G-5-18643
₺148,50 KDV Dahil
₺330,00 KDV Dahil
CT-4092G-10-18645
₺297,00 KDV Dahil
₺660,00 KDV Dahil
CT-4232B-5-18646
₺81,00 KDV Dahil
₺180,00 KDV Dahil
CT-4232B-10-18647
₺162,00 KDV Dahil
₺360,00 KDV Dahil
CT-4232B-15-18648
₺243,00 KDV Dahil
₺540,00 KDV Dahil
CT-4232B-20-18649
₺324,00 KDV Dahil
₺720,00 KDV Dahil
CT-4232G-5-18650
₺81,00 KDV Dahil
₺180,00 KDV Dahil
CT-4232G-10-18651
₺162,00 KDV Dahil
₺360,00 KDV Dahil
CT-4232G-15-18652
₺243,00 KDV Dahil
₺540,00 KDV Dahil
CT-4232G-20-18653
₺324,00 KDV Dahil
₺720,00 KDV Dahil
CT-4277B-5-18658
₺52,80 KDV Dahil
₺120,00 KDV Dahil
CT-4277B-10-18659
₺105,60 KDV Dahil
₺240,00 KDV Dahil
CT-4277B-15-18660
₺158,40 KDV Dahil
₺360,00 KDV Dahil
CT-4277B-20-18661
₺211,20 KDV Dahil
₺480,00 KDV Dahil
CT 4329-5-18668
₺129,60 KDV Dahil
₺288,00 KDV Dahil
CT-4071Y-5-18675
₺47,25 KDV Dahil
₺105,00 KDV Dahil
CT-4071Y-10-18676
₺94,50 KDV Dahil
₺210,00 KDV Dahil
CT-4071Y-15-18677
₺141,75 KDV Dahil
₺315,00 KDV Dahil
CT-4071Y-20-18678
₺189,00 KDV Dahil
₺420,00 KDV Dahil
CT-4071M-5-18679
₺47,25 KDV Dahil
₺105,00 KDV Dahil
CT-4071M-10-18680
₺94,50 KDV Dahil
₺210,00 KDV Dahil
CT-4071M-15-18681
₺141,75 KDV Dahil
₺315,00 KDV Dahil
CT-4071M-20-18682
₺189,00 KDV Dahil
₺420,00 KDV Dahil
CT-4071K-5-18683
₺47,25 KDV Dahil
₺105,00 KDV Dahil
CT-4071K-10-18684
₺94,50 KDV Dahil
₺210,00 KDV Dahil
CT-4071K-15-18685
₺141,75 KDV Dahil
₺315,00 KDV Dahil
CT-4071K-20-18686
₺189,00 KDV Dahil
₺420,00 KDV Dahil
CT-4278B-5-18704
₺243,00 KDV Dahil
₺540,00 KDV Dahil
CT-4278B-10-18705
₺486,00 KDV Dahil
₺1.080,00 KDV Dahil
CT-4278B-15-18706
₺729,00 KDV Dahil
₺1.620,00 KDV Dahil
CT-4278B-20-18707
₺972,00 KDV Dahil
₺2.160,00 KDV Dahil
CT-4229B-5-18736
₺418,50 KDV Dahil
₺930,00 KDV Dahil
CT-4229B-10-18737
₺837,00 KDV Dahil
₺1.860,00 KDV Dahil
CT-4229B-20-18739
₺1.674,00 KDV Dahil
₺3.720,00 KDV Dahil
CT-4229B-15-18740
₺1.255,50 KDV Dahil
₺2.790,00 KDV Dahil
CT-4222B-18860
₺43,20 KDV Dahil
₺96,00 KDV Dahil
CT-4222G-18861
₺43,20 KDV Dahil
₺96,00 KDV Dahil
CT-4222G-5-18922
₺216,00 KDV Dahil
₺480,00 KDV Dahil
CT-4222G-10-18923
₺432,00 KDV Dahil
₺960,00 KDV Dahil
CT-4222G-15-18924
₺648,00 KDV Dahil
₺1.440,00 KDV Dahil
CT-4222G-20-18925
₺864,00 KDV Dahil
₺1.920,00 KDV Dahil
CT-4222B-5-18926
₺216,00 KDV Dahil
₺480,00 KDV Dahil
CT-4222B-10-18927
₺432,00 KDV Dahil
₺960,00 KDV Dahil
CT-4222B-15-18928
₺648,00 KDV Dahil
₺1.440,00 KDV Dahil
CT-4222B-20-18929
₺864,00 KDV Dahil
₺1.920,00 KDV Dahil
CT-4215M-5-19162
₺121,50 KDV Dahil
₺270,00 KDV Dahil
CT-4215M-10-19163
₺243,00 KDV Dahil
₺540,00 KDV Dahil
CT-4215M-19156
₺24,30 KDV Dahil
₺54,00 KDV Dahil
CT-4210G-19155
₺40,50 KDV Dahil
₺90,00 KDV Dahil
CT-4210B-19157
₺40,50 KDV Dahil
₺90,00 KDV Dahil
CT-4210B-5-19165
₺202,50 KDV Dahil
₺450,00 KDV Dahil
CT-4210B-10-19166
₺405,00 KDV Dahil
₺900,00 KDV Dahil
CT-4252B-19194
₺29,70 KDV Dahil
₺66,00 KDV Dahil
CT-4252B-5-19210
₺148,50 KDV Dahil
₺330,00 KDV Dahil
CT-4252B-10-19211
₺297,00 KDV Dahil
₺660,00 KDV Dahil
CT-4252B-15-19212
₺445,50 KDV Dahil
₺990,00 KDV Dahil
CT-4252B-20-19213
₺594,00 KDV Dahil
₺1.320,00 KDV Dahil
CT-4288-19240
₺29,70 KDV Dahil
₺66,00 KDV Dahil
CT-4288G-3-19295
₺89,10 KDV Dahil
₺198,00 KDV Dahil
CT-4288G-5-19296
₺148,50 KDV Dahil
₺330,00 KDV Dahil
CT-4288G-7-19297
₺207,90 KDV Dahil
₺462,00 KDV Dahil
CT-4288G-10-19298
₺297,00 KDV Dahil
₺660,00 KDV Dahil
CT-4212G-5-19410
₺162,00 KDV Dahil
₺360,00 KDV Dahil
CT-4212G-10-19411
₺324,00 KDV Dahil
₺720,00 KDV Dahil
CT-4212B-5-19412
₺162,00 KDV Dahil
₺360,00 KDV Dahil
CT-4212B-10-19413
₺324,00 KDV Dahil
₺720,00 KDV Dahil
CT-4212B-19351
₺32,40 KDV Dahil
₺72,00 KDV Dahil
CT-4212G-19352
₺32,40 KDV Dahil
₺72,00 KDV Dahil
CT-4252G-19709
₺29,70 KDV Dahil
₺66,00 KDV Dahil
CT-4252G-5-19808
₺148,50 KDV Dahil
₺330,00 KDV Dahil
CT-4252G-10-19809
₺297,00 KDV Dahil
₺660,00 KDV Dahil
CT-4252G-15-19810
₺445,50 KDV Dahil
₺990,00 KDV Dahil
CT-4252G-20-19811
₺594,00 KDV Dahil
₺1.320,00 KDV Dahil
CT-4353B-20048
₺51,30 KDV Dahil
₺114,00 KDV Dahil
CT-4279B-20250
₺129,60 KDV Dahil
₺288,00 KDV Dahil
CT-9500A-20260
₺25,38 KDV Dahil
₺56,40 KDV Dahil
CT-9500M-20261
₺25,38 KDV Dahil
₺56,40 KDV Dahil
CT-9500P-20262
₺25,38 KDV Dahil
₺56,40 KDV Dahil
CT-4215K-20793
₺24,30 KDV Dahil
₺54,00 KDV Dahil
Vitrinli Ürünler

Ampul Çeşitliliğinde Model ve Fiyatları

Ampul modelleri ışık sağlamak için kullanılan aydınlatma sistemleri için tasarlanmıştır. Ortamı aydınlatır ve aydınlatır. Elektrik bağlantılarının olduğu tüm alanlarda kullanımları vardır. Hemen her yerde karşımıza çıkan ampul çeşitleri ışık kaynağı olarak üretilmektedir. Çeşitli desen ve tasarımlara sahip  çeşitleri de vardır. Aydınlatma işlemlerinin yapıldığı her alana uyarlanabilen ürünler sayesinde. Cimenelektirk.com'da ampullere tüm farklı  özellikleri ile ulaşabilirsiniz.

Işık kaynağı olarak kullanılan ürünlerden biridir. Kelimenin anlamına gelince, elektrik akımı ile parlayan bir iletkene sahiptir. Bu iletken ile elektrik lambalarında aydınlatma sağlar. Ampuller armut biçiminde olup bir cam şişe şeklindedir. İçerisinde bulunan flaman teli sayesinde bir sıcaklık oluşturur. Bu ısı sonucunda ampul etrafına ışık sağlamaktadır. Genellikle aydınlatma denilince akla ilk gelen ampul modelleridir. Hepimizin bildiği gibi aydınlatma işleminde kullanılmak üzere üretilmiştir. Işık sağlayarak çevreyi aydınlatmaya özen gösterir.

Birçok alanda kullanılan faydalı ürünlerden biri olarak.  Çeşitleri arasında pek çok farklı tarz bulunur ve her kulp tipine uygun olanları bulunur.  Model olarakta Avize ya da spot lamba gibi birçok yer için uygun modellere sahiplerdir. Renkli ışıklandırma yapan çeşitleri de bulunur. Armatür ve benzeri ürünleri cimenelektrik.com'da bulabileceğiniz gibi bu tür ürün modelleri dekoratif çeşitleri ile kullanışlıdır. Lamba içerisine konularak her alanın aydınlatmasını sağlayabilmemiz konusunda işe yaramaktadır.

Cata Ampul Modelleri ve Fiyatları

Ampul Modelleri ve Fiyatları  Farklı tasarımlarda kullanıcılara yüksek kalite sunmaktadır. Cata markasının birçok farklı aydınlatma ürünü bulunmaktadır. Ampul  bunlardan biridir. Hem uygun fiyatlı hem de dayanıklı olduğu için kullanıcılar tarafından oldukça ilgi görmektedir. Cata ampuller arasında LED ampuller, marangozluk, havuz ampulleri, floresan ampuller, kapsül, sensör, alev, ralina, spiral ve özel LED ampuller gibi ürünler bulunmaktadır. Hepsi işinize yarayacak ve kaliteli bir aydınlatma sağlayacaktır. Enerji tasarruflu ampuller ile daha az elektrik enerjisi ile konforlu aydınlatma  sağlayabilirsiniz.

ACK Ampul Çeşitleri ve Fiyatları

ACK aydınlatma farklı özellikleri modern tasarımlara ve geniş ürün yelpazesine sahiptir. Kullanımları bakımından kullanıcı için oldukça rahattır. Birçok alanda rahat ve kolay çalışma imkanı sağlarlar. Hem dekoratif görünümü hem de uygun fiyatlı seçenekleri ile kullanıcılar için popüler ürünlerdir. Genel olarak ACK ampul modelleri arasında birçok ampul çeşidi bulunmaktadır. Örneğin LED ampuller, rustik ampuller, mum ampuller, floresan led ampuller, kapsül ampuller, şarjlı ampuller, sensörlü ampuller, LED alevli ampuller, Ralina ampuller, özel LED ampuller gibi birçok ürün çeşidi bulunmaktadır. Kaliteli malzemelerden üretilmiş olup birçok alanda rahat ve kolay çalışma imkanı sunar.

Ampul Tercihlerinde Dikkat edilmesi gerekenler

Hepsi kullanışlıdır ve işlevsel farklılıkları vardır. Ampulleri kullanım alanı ve priz tipine göre seçerseniz en iyi ampulü kullandığınızdan emin olabilirsiniz. ACK, Cata, Emas, General Electric, Global, Gwest, Osram, Philips, Samsung, Schneider gibi kaliteli markaların en iyi ampullerini Cimenelektirk.com.com'da bulabilirsiniz. En ucuz fiyata ampul  çeşitlerini cimenelektrik.com'dan sipariş edebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
Yeni Ürünler
En Çok Ziyaret Edilen Ürünler