CT-5001-12319
₺28,08 KDV Dahil
₺62,40 KDV Dahil
CT-5002-12320
₺28,08 KDV Dahil
₺62,40 KDV Dahil
CT-5003-12321
₺28,08 KDV Dahil
₺62,40 KDV Dahil
CT-5004-12322
₺28,08 KDV Dahil
₺62,40 KDV Dahil
CT-5144G-12356
₺30,78 KDV Dahil
₺68,40 KDV Dahil
CT-5145G-12359
₺36,18 KDV Dahil
₺80,40 KDV Dahil
CT-5146G-12362
₺49,14 KDV Dahil
₺109,20 KDV Dahil
CT-5147G-12365
₺67,50 KDV Dahil
₺150,00 KDV Dahil
CT-5148B-12367
₺70,20 KDV Dahil
₺156,00 KDV Dahil
CT-5148G-12368
₺70,20 KDV Dahil
₺156,00 KDV Dahil
CT-5170B-12387
₺99,90 KDV Dahil
₺222,00 KDV Dahil
1
CT-5170G-12388
₺99,90 KDV Dahil
₺222,00 KDV Dahil
CT-5176G-12397
₺48,60 KDV Dahil
₺108,00 KDV Dahil
CT-5179B-12404
₺143,10 KDV Dahil
₺318,00 KDV Dahil
CT-5179G-12405
₺143,10 KDV Dahil
₺318,00 KDV Dahil
CT-5204B-12428
₺32,40 KDV Dahil
₺72,00 KDV Dahil
CT-5204G-12429
₺32,40 KDV Dahil
₺72,00 KDV Dahil
CT-5209B-12436
₺32,40 KDV Dahil
₺72,00 KDV Dahil
CT-5223-12451
₺48,60 KDV Dahil
₺108,00 KDV Dahil
CT-5224-12452
₺48,60 KDV Dahil
₺108,00 KDV Dahil
CT-5225-12453
₺62,10 KDV Dahil
₺138,00 KDV Dahil
CT-5229-12460
₺48,60 KDV Dahil
₺108,00 KDV Dahil
CT-5230-12463
₺48,60 KDV Dahil
₺108,00 KDV Dahil
CT-5252B-12489
₺45,90 KDV Dahil
₺102,00 KDV Dahil
CT-5252G-12490
₺45,90 KDV Dahil
₺102,00 KDV Dahil
CT-5256G-12492
₺36,18 KDV Dahil
₺80,40 KDV Dahil
CT-5268A-12503
₺54,00 KDV Dahil
₺120,00 KDV Dahil
CT-5268B-12504
₺54,00 KDV Dahil
₺120,00 KDV Dahil
CT-5268G-12505
₺54,00 KDV Dahil
₺120,00 KDV Dahil
CT-5268M-12507
₺54,00 KDV Dahil
₺120,00 KDV Dahil
CT-5269G-12510
₺45,90 KDV Dahil
₺102,00 KDV Dahil
CT-5270B-12512
₺37,80 KDV Dahil
₺84,00 KDV Dahil
CT-5270G-12513
₺37,80 KDV Dahil
₺84,00 KDV Dahil
CT-5270M-12515
₺37,80 KDV Dahil
₺84,00 KDV Dahil
CT-5270SK-12516
₺37,80 KDV Dahil
₺84,00 KDV Dahil
CT-5270SG-12517
₺37,80 KDV Dahil
₺84,00 KDV Dahil
CT-5352G-12584
₺177,00 KDV Dahil
₺300,00 KDV Dahil
CT-5646B-12636
₺48,60 KDV Dahil
₺108,00 KDV Dahil
CT-5646G-12637
₺48,60 KDV Dahil
₺108,00 KDV Dahil
CT-5647B-12638
₺70,20 KDV Dahil
₺156,00 KDV Dahil
CT-5647G-12639
₺70,20 KDV Dahil
₺156,00 KDV Dahil
CT-5648B-12640
₺97,20 KDV Dahil
₺216,00 KDV Dahil
CT-5660B-12650
₺48,60 KDV Dahil
₺108,00 KDV Dahil
CT-5660G-12651
₺48,60 KDV Dahil
₺108,00 KDV Dahil
CT-5661B-12652
₺66,24 KDV Dahil
₺144,00 KDV Dahil
1
CT-5662B-12654
₺104,34 KDV Dahil
₺222,00 KDV Dahil
CT-5662G-12655
₺104,34 KDV Dahil
₺222,00 KDV Dahil
CT-5663B-12656
₺155,10 KDV Dahil
₺330,00 KDV Dahil
CT-5663G-12657
₺155,10 KDV Dahil
₺330,00 KDV Dahil
CT-7060-12762
₺98,70 KDV Dahil
₺210,00 KDV Dahil
CT-5220-15309
₺62,10 KDV Dahil
₺138,00 KDV Dahil
CT-5145B-5-16679
₺180,90 KDV Dahil
₺402,00 KDV Dahil
1
CT-5146G-5-16681
₺245,70 KDV Dahil
₺546,00 KDV Dahil
CT-5147G-5-16683
₺297,00 KDV Dahil
₺660,00 KDV Dahil
CT-5148G-5-16684
₺351,00 KDV Dahil
₺780,00 KDV Dahil
CT-5148B-5-16685
₺351,00 KDV Dahil
₺780,00 KDV Dahil
CT-5144B-5-16686
₺153,90 KDV Dahil
₺342,00 KDV Dahil
CT-9247B-5-16703
₺1.215,00 KDV Dahil
₺2.700,00 KDV Dahil
CT-9247G-5-16704
₺1.215,00 KDV Dahil
₺2.700,00 KDV Dahil
CT-5646B-5-16718
₺243,00 KDV Dahil
₺540,00 KDV Dahil
CT-5647B-5-16720
₺351,00 KDV Dahil
₺780,00 KDV Dahil
CT-5647G-5-16721
₺351,00 KDV Dahil
₺780,00 KDV Dahil
CT-5648B-5-16722
₺486,00 KDV Dahil
₺1.080,00 KDV Dahil
CT-5660B-5-16724
₺243,00 KDV Dahil
₺540,00 KDV Dahil
CT-5660G-5-16725
₺243,00 KDV Dahil
₺540,00 KDV Dahil
CT-5661B-5-16726
₺331,20 KDV Dahil
₺720,00 KDV Dahil
CT-5661G-5-16727
₺331,20 KDV Dahil
₺720,00 KDV Dahil
CT-5662B-5-16728
₺521,70 KDV Dahil
₺1.110,00 KDV Dahil
CT-5662G-5-16729
₺521,70 KDV Dahil
₺1.110,00 KDV Dahil
CT-5663B-5-16730
₺775,50 KDV Dahil
₺1.650,00 KDV Dahil
CT-5663G-5-16731
₺775,50 KDV Dahil
₺1.650,00 KDV Dahil
CT-5204B-5-16774
₺162,00 KDV Dahil
₺360,00 KDV Dahil
CT-5204G-5-16775
₺162,00 KDV Dahil
₺360,00 KDV Dahil
CT-5252B-5-16777
₺229,50 KDV Dahil
₺510,00 KDV Dahil
CT-5352B-5-16780
₺885,00 KDV Dahil
₺1.500,00 KDV Dahil
CT-5144G-5--17004
₺153,90 KDV Dahil
₺342,00 KDV Dahil
CT-5145B-3 -17026
₺108,54 KDV Dahil
₺241,20 KDV Dahil
CT5145G-3 -17027
₺108,54 KDV Dahil
₺241,20 KDV Dahil
CT 5145G-5-17028
₺180,90 KDV Dahil
₺402,00 KDV Dahil
CT-5144B-3-17029
₺92,34 KDV Dahil
₺205,20 KDV Dahil
CT-5144G-3-17030
₺92,34 KDV Dahil
₺205,20 KDV Dahil
CT-5144G-2--17031
₺61,56 KDV Dahil
₺136,80 KDV Dahil
CT-5144B-2-17032
₺61,56 KDV Dahil
₺136,80 KDV Dahil
CT 5145B-2-17035
₺72,36 KDV Dahil
₺160,80 KDV Dahil
CT 5145G-2-17036
₺72,36 KDV Dahil
₺160,80 KDV Dahil
CT-5146G-3-17054
₺153,90 KDV Dahil
₺342,00 KDV Dahil
CT-5146G-2-17056
₺102,60 KDV Dahil
₺228,00 KDV Dahil
CT-5147G-3-17057
₺178,20 KDV Dahil
₺396,00 KDV Dahil
CT-5147G-2-17058
₺118,80 KDV Dahil
₺264,00 KDV Dahil
CT-5148B-3-17061
₺210,60 KDV Dahil
₺468,00 KDV Dahil
CT-5148G-3-17062
₺210,60 KDV Dahil
₺468,00 KDV Dahil
CT-5148B-2-17063
₺140,40 KDV Dahil
₺312,00 KDV Dahil
CT-5148G-2-17064
₺140,40 KDV Dahil
₺312,00 KDV Dahil
CT-5647G-3-17172
₺210,60 KDV Dahil
₺468,00 KDV Dahil
CT-5647B-3-17173
₺210,60 KDV Dahil
₺468,00 KDV Dahil
CT-5647B-2-17175
₺140,40 KDV Dahil
₺312,00 KDV Dahil
CT-5647G-2-17174
₺140,40 KDV Dahil
₺312,00 KDV Dahil
CT-5204G-3-17176
₺97,20 KDV Dahil
₺216,00 KDV Dahil
CT-5204G-2-17177
₺64,80 KDV Dahil
₺144,00 KDV Dahil
CT-5204B-3 -17178
₺97,20 KDV Dahil
₺216,00 KDV Dahil
CT-5204B-2-17179
₺64,80 KDV Dahil
₺144,00 KDV Dahil
CT-5252B-3-17180
₺137,70 KDV Dahil
₺306,00 KDV Dahil
2
CT-5252B-2-17181
₺91,80 KDV Dahil
₺204,00 KDV Dahil
CT-5252G-3-17182
₺137,70 KDV Dahil
₺306,00 KDV Dahil
CT-5252G-2-17183
₺91,80 KDV Dahil
₺204,00 KDV Dahil
CT-5646B-2-17197
₺97,20 KDV Dahil
₺216,00 KDV Dahil
CT-5646B-3-17198
₺145,80 KDV Dahil
₺324,00 KDV Dahil
CT-5646G-2-17199
₺97,20 KDV Dahil
₺216,00 KDV Dahil
CT-5646G-3-17200
₺145,80 KDV Dahil
₺324,00 KDV Dahil
CT-5648B-2-17201
₺194,40 KDV Dahil
₺432,00 KDV Dahil
CT-5648B-3-17202
₺291,60 KDV Dahil
₺648,00 KDV Dahil
CT-5144B-12355
₺30,78 KDV Dahil
₺68,40 KDV Dahil
CT-5222-18948
₺48,60 KDV Dahil
₺108,00 KDV Dahil
CT-5172S-19028
₺216,00 KDV Dahil
₺480,00 KDV Dahil
CT-5172-19029
₺216,00 KDV Dahil
₺480,00 KDV Dahil
CT-5041-19050
₺18,90 KDV Dahil
₺42,00 KDV Dahil
CT-5043-19051
₺21,60 KDV Dahil
₺48,00 KDV Dahil
CT-5040-19056
₺18,90 KDV Dahil
₺42,00 KDV Dahil
CT-5053-19417
₺29,70 KDV Dahil
₺66,00 KDV Dahil
CT-5055-19419
₺29,70 KDV Dahil
₺66,00 KDV Dahil
CT-5062-19564
₺35,40 KDV Dahil
₺60,00 KDV Dahil
CT-5040B-2-19615
₺37,80 KDV Dahil
₺84,00 KDV Dahil
CT-5040B-3-19616
₺56,70 KDV Dahil
₺126,00 KDV Dahil
CT-5040B-5-19617
₺94,50 KDV Dahil
₺210,00 KDV Dahil
CT-5040B-10-19618
₺189,00 KDV Dahil
₺420,00 KDV Dahil
CT-5041S-3-19620
₺56,70 KDV Dahil
₺126,00 KDV Dahil
CT-5041S-5-19621
₺94,50 KDV Dahil
₺210,00 KDV Dahil
CT-5041S-10-19622
₺189,00 KDV Dahil
₺420,00 KDV Dahil
CT-5043-2-19627
₺43,20 KDV Dahil
₺96,00 KDV Dahil
CT-5043-3-19628
₺64,80 KDV Dahil
₺144,00 KDV Dahil
CT-5043-5-19629
₺108,00 KDV Dahil
₺240,00 KDV Dahil
CT-5043-10-19630
₺216,00 KDV Dahil
₺480,00 KDV Dahil
CT-5062-2-19655
₺70,80 KDV Dahil
₺120,00 KDV Dahil
CT-5062-3-19656
₺106,20 KDV Dahil
₺180,00 KDV Dahil
CT-5062-5-19657
₺177,00 KDV Dahil
₺300,00 KDV Dahil
CT-5062-10-19658
₺354,00 KDV Dahil
₺600,00 KDV Dahil
CT-5041-2-19675
₺37,80 KDV Dahil
₺84,00 KDV Dahil
CT-5053-2-19763
₺59,40 KDV Dahil
₺132,00 KDV Dahil
CT-5053-3-19764
₺89,10 KDV Dahil
₺198,00 KDV Dahil
CT-5053-5-19765
₺148,50 KDV Dahil
₺330,00 KDV Dahil
CT-5053-10-19766
₺297,00 KDV Dahil
₺660,00 KDV Dahil
CT-5223-2-19786
₺97,20 KDV Dahil
₺216,00 KDV Dahil
CT-5223-3-19787
₺145,80 KDV Dahil
₺324,00 KDV Dahil
CT-5223-5-19788
₺243,00 KDV Dahil
₺540,00 KDV Dahil
CT-5223-10-19789
₺486,00 KDV Dahil
₺1.080,00 KDV Dahil
CT-5225-2-19861
₺124,20 KDV Dahil
₺276,00 KDV Dahil
CT-5225-3-19862
₺186,30 KDV Dahil
₺414,00 KDV Dahil
CT-5225-5-19863
₺310,50 KDV Dahil
₺690,00 KDV Dahil
CT-5225-10-19864
₺621,00 KDV Dahil
₺1.380,00 KDV Dahil
CT-5222-2-19873
₺97,20 KDV Dahil
₺216,00 KDV Dahil
CT-5222-3-19874
₺145,80 KDV Dahil
₺324,00 KDV Dahil
CT-5222-5-19875
₺243,00 KDV Dahil
₺540,00 KDV Dahil
CT-5222-10-19876
₺486,00 KDV Dahil
₺1.080,00 KDV Dahil
CT-5002-2-19877
₺56,16 KDV Dahil
₺124,80 KDV Dahil
CT-5002-3-19878
₺84,24 KDV Dahil
₺187,20 KDV Dahil
CT-5002-5-19879
₺140,40 KDV Dahil
₺312,00 KDV Dahil
CT-5002-10-19880
₺280,80 KDV Dahil
₺624,00 KDV Dahil
CT-5229-2-19881
₺97,20 KDV Dahil
₺216,00 KDV Dahil
CT-5229-3-19882
₺145,80 KDV Dahil
₺324,00 KDV Dahil
CT-5229-5-19883
₺243,00 KDV Dahil
₺540,00 KDV Dahil
CT-5229-10-19884
₺486,00 KDV Dahil
₺1.080,00 KDV Dahil
CT-5256B-19350
₺37,79 KDV Dahil
₺80,40 KDV Dahil
CT-5170G-SK-19918
₺99,90 KDV Dahil
₺222,00 KDV Dahil
CT-5170B-SK-19920
₺99,90 KDV Dahil
₺222,00 KDV Dahil
CT-5179SK-B-19978
₺143,10 KDV Dahil
₺318,00 KDV Dahil
CT-5268SG-20009
₺54,00 KDV Dahil
₺120,00 KDV Dahil
CT-5268SB-20012
₺54,00 KDV Dahil
₺120,00 KDV Dahil
ACK-6002-019-10784
₺115,20 KDV Dahil
₺360,00 KDV Dahil
CT-5145B-12358
₺36,18 KDV Dahil
₺80,40 KDV Dahil
CT-5169B-5-20422
₺364,50 KDV Dahil
₺810,00 KDV Dahil
CT 5169 B-3-20423
₺218,70 KDV Dahil
₺486,00 KDV Dahil
CT 5169 B-2-20424
₺145,80 KDV Dahil
₺324,00 KDV Dahil
CT-5169B-20481
₺72,90 KDV Dahil
₺162,00 KDV Dahil
CT-5220-2-19790
₺124,20 KDV Dahil
₺276,00 KDV Dahil
CT-5220-3-19791
₺186,30 KDV Dahil
₺414,00 KDV Dahil
CT-5220-5-19792
₺310,50 KDV Dahil
₺690,00 KDV Dahil
CT-5220-10-19793
₺621,00 KDV Dahil
₺1.380,00 KDV Dahil
CT-5660G-10-20603
₺486,00 KDV Dahil
₺1.080,00 KDV Dahil
CT-5660G-15-20604
₺729,00 KDV Dahil
₺1.620,00 KDV Dahil
CT-5660G-20-20605
₺972,00 KDV Dahil
₺2.160,00 KDV Dahil
CT-5660B-10-20621
₺486,00 KDV Dahil
₺1.080,00 KDV Dahil
CT-5660B-15-20622
₺729,00 KDV Dahil
₺1.620,00 KDV Dahil
CT-5660B-20-20623
₺972,00 KDV Dahil
₺2.160,00 KDV Dahil
CT-5663B-10-20625
₺1.551,00 KDV Dahil
₺3.300,00 KDV Dahil
CT-5663B-15-20626
₺2.326,50 KDV Dahil
₺4.950,00 KDV Dahil
CT-5663B-20-20627
₺3.102,00 KDV Dahil
₺6.600,00 KDV Dahil
CT-5663G-10-20628
₺1.551,00 KDV Dahil
₺3.300,00 KDV Dahil
CT-5663G-15-20629
₺2.326,50 KDV Dahil
₺4.950,00 KDV Dahil
CT-5663G-20-20630
₺3.102,00 KDV Dahil
₺6.600,00 KDV Dahil
CT-5004-2-19885
₺56,16 KDV Dahil
₺124,80 KDV Dahil
CT-5004-3-19886
₺84,24 KDV Dahil
₺187,20 KDV Dahil
CT-5004-5-19887
₺140,40 KDV Dahil
₺312,00 KDV Dahil
CT-5004-10-19888
₺280,80 KDV Dahil
₺624,00 KDV Dahil
CT-5055-2-19857
₺59,40 KDV Dahil
₺132,00 KDV Dahil
CT-5055-3-19858
₺89,10 KDV Dahil
₺198,00 KDV Dahil
CT-5055-5-19859
₺148,50 KDV Dahil
₺330,00 KDV Dahil
CT-5055-10-19860
₺297,00 KDV Dahil
₺660,00 KDV Dahil
CT-5224-2-19782
₺97,20 KDV Dahil
₺216,00 KDV Dahil
CT-5224-3-19783
₺145,80 KDV Dahil
₺324,00 KDV Dahil
CT-5224-5-19784
₺243,00 KDV Dahil
₺540,00 KDV Dahil
Vitrinli Ürünler

Led Spot Çeşitleri

led spot ürünler aydınlatma ürünleri denildiğinde en büyük ilgiyi gören ürün grubudur. özellikel ev ve ofis dekorasyonlarının vazgeçilmez elemanları olarak bilinmektedir. Lüks ve farklı tasarımlarda ön plana çıkan led spotlar oldukça geniş bir çeşitlilik içerisinde satışa sunulmaktadır. Mekanın büyüklüğüne ve kullanım amacına göre belirlenen led spor seçimleri sayesinde hem oldukça kaliteli bir aydınlatma elde edilebilir, hem de çok şık tasarımlar ortaya çıkabilir. 

Led spot çeşitleri denildiğinde en çok tercih edilen modeller sıva üstü led spot ve sıva altı led spot türleridir. Uygulama farklılıkları bulunan bu ürünler iç mimarların aydınlatma denildiğinde en çok seçim yaptığı türlerdir. 

Sıva Altı Led Spotlar

Sıva altı led spotlar alçıpan asma tavanlarda kullanılan spor modelleridir. Alçıpan asma tavanlar iç mimari tasarımlarda iç mekanların havasını değiştirmek adına yapılmaktadır. Ancak bir asma tavan eğer ideal bir aydınlatma ile desteklenmezse özelliklerini göstermeyecektir. Dolayısıyla asma tavan tasarımlarınızı sıva altı led spotlar ile renklendirerek çok daha şık ve göz alıcı mekanlar yaratabilirsiniz. 

Sıva altı led spotlar hem görsel olarak muhteşem bir aydınlatma oluşturmakta hem de ekonomik kullanımı ile avantaj sağlamaktadır. Birbirinden farklı renklerde ve modellerde geniş bir ürün çeşitliliği için Çimen Elektrik sayfasında yer alan ürünleri inceleyebilirsiniz.

Sıva Üstü Led Spotlar 

Eğer aydınlatma yapacağınız tavanda asma tavan bulunmuyorsa kullanmanız gereken spotlar sıva üstü led spot modelleri olacaktır. Bu ürünler asma tavan olmadan direk olarak duvar ve beton üstüne monte edilen modellerdir. Bu ürünler dışta kaldığı için ve sadece kapalı alanlarda kullanılmadığı için su almayan özelliğe sahip çeşitleri de bulunmaktadır. 

Sıva üstü led spotlar ile yaşam alanlarınızda ışıklandırma ile muhteşem ezgiler yaratabilirsiniz. Dekorasyon çalışmalarında eşyalarınızın ve ortamın güzelliğinin ortaya çıkabilmesi için aydınlatmalar büyük önem taşımaktadır. Bunun için farklı renklerde ve modeller sıva üstü led spotlar ile şık bir aydınlatma projesi oluşturabilirsiniz.

Çimen Elektrik online satış sayfasında uygun fiyatlarla sıva altı ve sıva üstü led spot modellerini geniş bir çeşitlilikte bulabilirsiniz. 

Yeni Ürünler
En Çok Ziyaret Edilen Ürünler